{{serviceMessage.text}}

استفاده از افکت Flex برای ایجاد حرکت در اجزاء کاراکتر در ۳DsMax