جشنواره منومعلم - ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت ۳۰ درصد تخفیف
{{serviceMessage.text}}

استفاده از صدا در ساخت انیمیشن در برنامه ۳Ds Max