اگه فکر می‌کنی تمام مشکلات دنیا تقصیر یه آدم دیگه است یا تقصیر شرایطه، پس مشکلت خودِ همین فکره.

نمودار چیزهایی که می‌توانی عوض کنی و چیزهایی که نمی‌توانی

به محض اینکه دیگه تقصیرات رو گردن دیگران نندازیم و ببینیم خودمون چه کار می‌تونیم بکنیم، تغییر ممکن می‌شه.

اگر همسرت به اندازه‌ای که می‌خوای بهت محبت نمی‌کنه، اگر رییست حقوقی که حقته رو بهت نمی‌ده؛ اگر دنیا به جنگ و فقر و قحطی مبتلاست، جواب همیشه یکیه. تو چه کار می‌تونی براش بکنی؟ یا یه کاری کن یا ولش کن.

پیشنهاد فرانش به شما
۳ درس زندگی که از برنامه‌نویسی یاد گرفتم