گاهی آدم‌ها ظاهرسازی رو با رسیدن به هدف اشتباه می‌گیرن.

آدم‌های موفق پرمشغله‌ان! پس تو هم سخت تلاش می‌کنی تا خودت رو پرمشغله نشون بدی (اما مشغول کارهای اشتباهی.)

آدم‌های موفق پولدارن! پس تو هم سخت تلاش می‌کنی تا خودت رو پولدار نشون بدی (و تمام پول‌هات رو خرج می‌کنی.)

آدم‌های موفق خیلی محبوب‌ان! پس تو هم سخت تلاش می‌کنی تا توی توییتر و فیسبوک «فالوئر» و «فرند» بیشتری پیدا کنی (به جای اینکه سعی کنی خودت آدم جالبی باشی.)

مشکل اینجا است که آدم‌های موفق هیچوقت از این روش‌ها به موفقیت نرسیده‌ان. تو داری نتیجه‌ی کارشون رو تقلید می‌کنی، نه شیوه‌ای که در پیش گرفتن.

حواست باشه که اونقدر در ظاهرسازی ماهر نشی، که یادت بره خودِ واقعیت رو بهتر کنی.

منبع(+)

پیشنهاد فرانش به شما
چرا به اونچه که می‌خوای نمی‌رسی