در صورتی‌که این راهنمای مقدماتی برای شما مفید بود:

برای یادگیری کامل می‌توانید دوره‌ی آموزش ویدیویی فتوشاپ را مشاهده کنید.