جشنواره ۵۰٪ تخفیف فرانش به مدت محدود

جشنواره ۵۰٪ تخفیف فرانش محدود

0 روز 0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانیه

شروع یادگیری

یادگیری

یادگیری

در این بخش محتوای مرتبط با انواع مهارت‌ها، ضرورت یادگیری الکترونیک، استانداردهای فرانش در زمینه تولید محتوا و زندگی دیجیتال و اینفوگرافیک با موضوعیت موارد ذکر شده قرار داده می‌شود.