دراین آموزش قصد داریم چگونگی ایجاد یک وب سرور به کمک ESP8266 را بررسی کنیم که در این وب سرور صفحه HTML مورد نظر خود را به Client ها نشان خواهیم داد. ابتدا توسط ESP8266 به یک Access Point متصل…