اینفوگرافیک

اینفوگرافیک دنیای برنامه‌نویسی

در این اینفوگرافیک ببینید که شخصیت‌های بزرگ دنیای برنامه‌نویسی چه خدمتی به علم کامپیوتر کرده‌ان و زبان‌های برنامه‌نویسی چه سیر تکاملی رو طی کرده‌ان تا امروز به اینجا رسیده‌ان.

زمان مطالعه: 1 دقیقه