«من یک ترم کامل وقت داشتم! باز دوباره همه چی تلنبار شده برای شب امتحان. خدایا قطر کتاب رو ببین! چجوری اینو تو مغزم فرو کنم؟» اکثر ما شب های امتحان این جملات را به خودمان می‌گوییم. چاره‌‌ای هم نیست؛…