به قلم نویسنده مهمان: زهرا حاتمی ۱۴ تیر روز قلم، دوره‌ای از کودکی را برایم یادآور شد: دفتر ۴۰ برگ تعاونی را با یک خودکار بیک آبی برمی‌داشتم و به جای بازی و همراهی برادرها و بچه‌های محل شروع می‌کردم…