جشنواره ۵۰٪ تخفیف فرانش به مدت محدود

جشنواره ۵۰٪ تخفیف فرانش محدود

0 روز 0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانیه

شروع یادگیری

تفاوت EPS و DPS در بورس

تفاوت EPS و DPS در بورس

این که بدانیم چه تفاوتی بین EPS و DPS وجود دارد، می‌تواند به ما در سرمایه‌گذاری در یک شرکت، کمک زیادی کند.

EPS یا درآمد هر سهم، نشان می‌دهد که یک شرکت، به ازای هر سهم، چه‌قدر سودآوری دارد. این کار را از طریق اندازی‌گیری درآمد خالص هر سهم از شرکت، انجام می‌دهد. به طور کلی، EPS به عنوان مهم‌ترین متغیر در تعیین قیمت سهم، در نظر گرفته می‌شود.

از طرفی، DPS یا سود تقسیمی هر سهم، بخشی از درآمد هر سهم (EPS) است، که به هر سهامدار داده می‌شود؛ مانند سود بانکی. این که DPS یک شرکت هر ساله افزایش یابد، می‌تواند به سهامداران نشان دهد که عملکرد شرکت و در نتیجه EPS آن، در حال افزایش است. به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌ها سعی دارند میزان DPS را هر ساله افزایش دهند.

برای مثال تصور کنید شرکتی در سال 1398، به ازای هر سهم، 500 تومان سود داشته است؛ یعنی EPS آن 500 تومان بوده است. اگر این شرکت به ازای هر سهم به سهامداران 400 تومان پرداخت کند، می‌گوییم DPS آن 400 تومان است. به عبارت دیگر:

  • EPS شرکت در سال 1398= 500 تومان
  • DPS شرکت در سال 1398= 400 تومان

بنابراین، معمولا مقدار DPS، از EPS کمتر است. این 100 تومان که به سهامداران پرداخت نشد، در حساب اندوخته شرکت ذخیره می‌شود. این پول، ممکن است در آینده برای افزایش سرمایه و فعالیت‌های توسعه‌ی شرکت، مصرف شود. از این طریق، احتمال دارد قیمت سهم هم در آینده افزایش یابد.

این که چه مقدار از درآمد هر سهم به عنوان DPS در نظر گرفته شود، در مجمع عمومی سالیانه تصمیم‌گیری می‌شود.

زمانی که سود کمتری به ازای هر سهم پرداخت می‌شود، احتمال دارد شرکت از آن سود برای طرح‌های توسعه‌ای و گسترش خدمات و محصولات خود استفاده کند.

DPS بیشتر از EPS

در قسمت قبل گفتیم که معمولا DPS از EPS مقدار کمتری دارد و با یک مثال برای‌تان توضیح دادیم. در مواردی، ممکن است مقدار DPS از EPS بیشتر شود. زمانی که شرکت علاوه‌بر DPS سال جاری، مقداری از سود انباشته را هم همراه با آن پرداخت می‌کند.

تصور کنید شرکتی که در مثال قبل گفتیم، در سال 1399، EPS آن 600 تومان است. این شرکت تصمیم می‌گیرد کل این 600 تومان را به همراه 100 تومانی که از سال 1398، ذخیره کرده بود، به سهامداران پرداخت کند. این‌گونه، DPS آن برابر با 700 تومان شده و از مقدار EPS بیشتر می‌شود.

  • EPS شرکت در سال 1399= 600 تومان
  • DPS شرکت در سال 1399= 700 تومان (100 + 600)

ممکن است شرکت به این دلیل که برنامه‌ای برای سود انباشته سال‌های قبل خود ندارد، آن را به سهامداران بپردازد. شرکت‌های رو به رشد، معمولا DPS بیشتر از EPS نخواهند داشت؛ زیرا از پولی که در حساب اندوخته وجود دارد، برای توسعه شرکت استفاده می‌کنند.

جمع بندی

بنابراین، تفاوت بین EPS و DPS را متوجه شدیم:

  • EPS درآمد هر سهم است.
  • DPS مقداری از EPS است که به سهامداران داده می‌شود.
  • در مواردی ممکن است مقدار DPS از EPS بیشتر شود.

به یاد داشته باشید که میزان EPS، از DPS، مهم‌تر است؛ اما اگر میزان سود دریافتی سالیانه هم برای شما مهم است، در بررسی‌های خود حتما به DPS هم دقت کنید.