تخفیف ویژه در جشنواره مهارت‌های تابستانی
{{serviceMessage.text}}

ICDL - مهارت اول (مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات)