{{serviceMessage.text}}

استفاده از وب سرویس لاگین و ثبت نام در اندروید استودیو