تخفیف ویژه در جشنواره مهارت‌های تابستانی
{{serviceMessage.text}}

ارسال و دریافت داده از آردیونو به اندروید (B۴A)